FURJONOVA ZVIEZDA 

4. koncert – 9. studenoga 2019.

Koncert zbora Hrvatskog pjevačkog društva “Bijaćka vila“ – Kaštela

Župna crkva sv. Nikole biskupa, Čakovec

Furjonova zviezda, Bijaćka vila

-----------------------------------------------

Furjonova zviezda_Koncert Bijaćke vile_Čakovec_Plakat