5. FURJONOVA ZVIEZDA

SVEČANI KONCERT

povodom 135. obljetnice rođenja kantora Florijana Andrašeca

 

AKADEMSKI MUŠKI ZBOR FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

dirigent: mo. Josip degl’ Ivellio

 

Subota  |  18. ožujka 2023.  |  19.00 sati  |  Dvorana Zrinski u zgradi Scheier  |  Ul. Matice hrvatske 2, Čakovec

FURJONOVA ZVIEZDA 

4. koncert – 9. studenoga 2019.

Koncert zbora Hrvatskog pjevačkog društva “Bijaćka vila“ – Kaštela

Župna crkva sv. Nikole biskupa, Čakovec

Furjonova zviezda, Bijaćka vila

-----------------------------------------------

Furjonova zviezda_Koncert Bijaćke vile_Čakovec_Plakat