-----------------------------------------------

FURJONOVA ZVIEZDA 

4. koncert – studeni 2019

Koncert zbora Hrvatskog pjevačkog društva “Bijaćka vila“ iz Kaštela